Isprintajte Vaše dokumente po najpovoljnijim cijenama u gradu. Vršimo ispis diplomskih, magistarskih i drugih radova i dokumenata na različitim vrstama printera prema Vašim potrebama. Dokumente izrađene u wordu ili excelu potrebno je exportirati u PDF format kako bi zadržali originalnu formu.

 

USLUGA PRINTANJA i FOTOKOPIRANJA
A4 Black/Color Text 0,25 kn
Black/Color Text + Slika 1,00 kn
Black/Color Slika 2,00 kn
Digitalni tisak full color 3,00 kn
       
A3 Black/Color Text 1,00 kn
Black/Color Text + Slika 2,00 kn
Black/Color Slika 6,00 kn
Digitalni tisak full color 2,00 kn
       
UVEZIVANJE
PROZIRNA KORICA kom. 25,00 kn na veće količine odobravamo popust!
TVRDA KORICA kom. 50,00 kn
       
SLANJE FAXA
A4 kom. 2,00 kn na veće količine odobravamo popust!
       
SKENIRANJE
A4 kom. 3,00 kn na veće količine odobravamo popust!
       
PLASTIFICIRANJE
A4 kom. 8,00 kn na veće količine odobravamo popust!
A5 kom. 4,00 kn
10cm x 5cm (vizitka) kom. 2,00 kn
       
VIZITKE I LECI
90 x 40 mm print/kom 0,70 kn na veće količine odobravamo popust!
A6 105 x 148 mm print/kom 1,00 kn
A5 148 x 210 mm print/kom 2,00 kn
vizitka/letak grafička priprema 300,00 kn
na veće količine odobravamo popust!