Isprintajte Vaše dokumente po najpovoljnijim cijenama u gradu. Vršimo ispis diplomskih, magistarskih i drugih radova i dokumenata na različitim vrstama printera prema Vašim potrebama. Dokumente izrađene u wordu ili excelu potrebno je exportirati u PDF format kako bi zadržali originalnu formu.

 

USLUGA PRINTANJA i FOTOKOPIRANJA
A4Black/ColorText0,25 kn
Black/ColorText + Slika1,00 kn
Black/ColorSlika2,00 kn
Digitalni tisakfull color3,00 kn
    
A3Black/ColorText1,00 kn
Black/ColorText + Slika2,00 kn
Black/ColorSlika6,00 kn
Digitalni tisakfull color2,00 kn
    
UVEZIVANJE
PROZIRNA KORICAkom.25,00 knna veće količine odobravamo popust!
TVRDA KORICAkom.50,00 kn
    
SLANJE FAXA
A4kom.2,00 knna veće količine odobravamo popust!
    
SKENIRANJE
A4 kom.3,00 knna veće količine odobravamo popust!
    
PLASTIFICIRANJE
A4kom.8,00 knna veće količine odobravamo popust!
A5kom.4,00 kn
10cm x 5cm (vizitka)kom.2,00 kn
    
VIZITKE I LECI
90 x 40 mmprint/kom0,70 knna veće količine odobravamo popust!
A6 105 x 148 mmprint/kom1,00 kn
A5 148 x 210 mmprint/kom2,00 kn
vizitka/letakgrafička priprema300,00 kn
na veće količine odobravamo popust!